principy terapie

Pokud se ocitneme v těžké životní situaci a vyhledáme pomoc, rádi bychom často dostali účinnou radu, jak se zbavit nepříjemných pocitů a jak se co nejrychleji se svým problémem vypořádat. Ale stejně tak jako lék na bolest neřeší její příčinu, podobně i psychologické sezení ve většině případů nemůže přinést řešení hned při prvním setkání. Delší čas a energie, kterou však sami sobě v terapii věnujeme, může vést k trvalejším a hlubším změnám v našem způsobu vypořádávání se s životními nároky, a tím i k většímu pocitu životního naplnění.

Přátelé a rodina pro nás mají často spoustu dobrých rad a vlastních zkušeností, které však zrovna nám nemusí fungovat, protože každý jsme jiný. V průběhu psychologických sezení můžeme společně hledat a realizovat Vaši vlastní cestu k řešení obtížné situace.

Během konzultace Vám nabídnu bezpečný prostor, ve kterém můžete říct jen to, na co se budete cítit. Nebudu o vás shromažďovat žádné osobní údaje a nikde nezůstane o našem setkání oficiální záznam. Vše, co si mezi sebou řekneme, je naprosto důvěrné.

Svoji práci průběžně konzultuji se supervizorem. Účelem těchto konzultací je trvalé zkvalitňování mojí práce, supervizor je vázán mlčenlivostí stejně jako já.

Pokud o návštěvě psychologa uvažujete, můžete prostě přijít na první setkání, vyzkoušet si, jak terapeutický rozhovor probíhá, a pak se rozhodnout, zda chcete pokračovat.

Nemusíte být na svoje trápení sami!