kdo jsem

IMG_7585orez

Narodila jsem se v roce 1983 a psychologické práci se věnuji od roku 2008. Pracuji v duchu terapeutického přístupu zaměřeného na člověka – PCA Carla R. Rogerse, který už mnoho desetiletí dokazuje, že každý člověk má v sobě sílu a schopnost najít vlastní cestu z nesnází, prožívat plnější a opravdovější život a co nejlépe využít svůj jedinečný osobnostní potenciál.

Stále se osobnostně a pracovně rozvíjím a práce s každým klientem je pro mě zajímavým a vzájemně obohacujícím setkáním.

Kromě psychologie jsem vystudovala také sociologii, která mi dává možnost vidět perspektivu každého člověka v širších společenských souvislostech.

vzdělání

psychologie – jednooborové magisterské studium, FFUP Olomouc, 2008 – 2013

sociologie – jednooborové magisterské studium, FFUK Praha, 2003 – 2008

psychologická praxe

Linka bezpečí, z.s. – intervizor směny, asistent náslechu a konzultant na krizové lince pro děti, dospívající a studenty, 2008 – 2019

 • EDA cz, z.ú – konzultant na krizové lince pro rodiny pečující o dítě nebo jiného člena rodiny po úrazu nebo s postižením, 2016 – 2019
 • Totum, z.s. – psychologické poradenství a lektorování kurzů pro pomáhající pracovníky, 2016
 • Krizové centrum RIAPS – klinicko-psychologická stáž, 2012
 • Psychiatrické centrum Praha – klinicko-psychologická stáž, 2011
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha – klinicko-psychologická stáž, 2011

odborné výcviky a kurzy

 • Přístup zaměřený na člověka s možnostmi jeho využití ve 21. století, vzdělávací kurs, Česká asociace PCE, z.s. Sloup v Čechách, 2023
 • Motivační intervence, akreditovaný kurz MPSV, Fokus Praha, z.ú., 2019
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, akreditovaný kurz MPSV, Tudytam, z.s.,  Praha, 2018
 • Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti, akreditovaný kurz MPSV, Fokus Praha z.ú., 2017
 • Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse, akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP, PCA Institut Praha, 2009 – 2018
 • Psycholog ve zdravotnictví, FFUP Olomouc, 2011 – 2012
 •  
 • Focusing, základní kurz, Občanská poradna Praha, o.s.,  2012
 • Kurz aplikované psychodiagnostiky – Testové metody, FFUK Olomouc, 2010
 • Komplexní výcvik v telefonické krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí, Praha, 2008