kdo jsem

IMG_7585orez

Narodila jsem se v roce 1983 a psychologické práci se věnuji od roku 2008. Pracuji v duchu terapeutického přístupu zaměřeného na člověka, který už mnoho desetiletí dokazuje, že každý člověk má v sobě sílu a schopnost najít vlastní cestu z nesnází, prožívat plnější a opravdovější život a co nejlépe využít svůj jedinečný osobnostní potenciál.

Stále se vzdělávám za účelem zkvalitnění své práce, která mi přináší naplnění.

Kromě psychologie jsem vystudovala také sociologii, která mi dává možnost vidět perspektivu každého člověka v širších společenských souvislostech.

vzdělání

psychologie – jednooborové magisterské studium, FFUP Olomouc, 2008-2013

sociologie – jednooborové magisterské studium, FFUK Praha, 2003-2008

psychologická praxe

 • Linka bezpečí, z.s. – intervizor směny, asistent náslechu a konzultant a na krizové lince pro děti, dospívající a studenty, od 2008
 • EDA cz, z.ú – konzultant na krizové lince pro rodiny pečující o dítě nebo jiného člena rodiny po úrazu nebo s postižením, od 2016
 • Totum, z.s. – psychologické poradenství a lektorování kurzů pro pomáhající pracovníky, 2016
 • Krizové centrum RIAPS – klinicko-psychologická stáž, 2012
 • Psychiatrické centrum Praha – klinicko-psychologická stáž, 2011
 • Ústřední vojenská nemocnice Praha – klinicko-psychologická stáž, 2011

odborné výcviky a kurzy

 • Motivační intervence, akreditovaný kurz MPSV, Fokus Praha, z.ú., 2019
 • Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klienta, akreditovaný kurz MPSV, Tudytam, z.s.,  Praha 2018
 • Práce s klientem s hraniční poruchou osobnosti, akreditovaný kurz MPSV, Fokus Praha z.ú., 2017
 • Komplexní vzdělávací program v PCA, přístupu zaměřeném na člověka dle Carla Rogerse, akreditovaného Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP, PCA Institut Praha, 2009-2018
 • Psycholog ve zdravotnictví, FFUP Olomouc, 2011-2012
 • Focusing, základní kurz, Občanská poradna Praha, o.s.  2012
 • Kurz aplikované psychodiagnostiky – Testové metody, FFUK Olomouc, 2010
 • Komplexní výcvik v telefonické krizové intervenci, Sdružení Linka bezpečí, 2008